Carolinae Röster

Lundabaserad ensemble bestående av c:a 30 sopran- och altröster med höga konstnärliga och kreativa ambitioner

Foto: Lukas Arnsby. Fotograferna till bilderna ovan: Markus Nilsson, congerdesign och Gustaf Svensson.