Alumn

Har du varit medlem i Carolinae Damkör/Carolinae Röster och vill hålla kontakten med kören? Gå gärna med i alumnigruppen på Facebook om du inte redan är med och meddela oss när du byter epost, så vi når dig när vi planerar alumnaktiviteter eller jubileumsfester!